Koolituskutse: rahvusvaheline partnerlusseminar “A Partnership Building Activity with Young People”

16.03.2022

Partnerlusseminari toob kokku noorsootöötajatest ja noortest koosnevad tiimid. Osalejatel on võimalus tutvuda võimalike koostööpartneritega ning avastada ja lähemalt uurida võimalusi rahvusvaheliste Erasmus+ programmi projektide tegemiseks.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Partnerlusseminari töökeeleks on inglise keel.

Partnerlusseminar toimub 30.05.2022.–04.06.2022 Norras Oslos Utøya saarel.

 

Kandideerimine

Osalema oodatakse noorsootöötajaid koos 16 kuni 18 aastaste noortega. Osalev tiim peaks koosnema ühest noorsootöötajast ja kahest noorest. Erandina ja põhjendatud juhtudel võib korraldaja valida osalema ka tiimid, mis koosnevad kahest noorsootöötajast ja kahest noorest või ühest noorsootöötajast ja ühest noorest.

Kandideerimise tähtaeg on 08.04.2022.

Ingliskeelse lisainfo partnerlusseminari kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO koduleheltKandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele, selle ka esitate („submit“)!

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 20 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar