Koolituskutse: koolitus Portugalis “Ukraine – European Union: Solidarity prevails”

28.03.2022

Koolitusel tutvustatakse Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi võimalusi luua projekte, mis keskenduvad solidaarsusele, noorte migrantide ja pagulaste ning keerulistest oludest uutesse riikidesse või uude keskkonda saabunud noorte sotsiaalsele kaasatusele. Koolitus annab osalejatele võimaluse vahetada ideid ja luua uusi või arendada juba olemasolevaid projektideid.

Koolituse põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 06.–10.05.2022 Portugalis.

 

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema noorsootöötajaid, koolitajaid, noorteliidreid, noorteprojektide projektijuhte ja koordinaatoreid. Eriti oodatakse osalema vähemalt 18-aastaseid Ukraina noori ja noori, kes on osalenud Erasmus+ või Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi tegevustes, mis on toimunud Ukrainas või kuhu on olnud kaasatud Ukraina partnerid.

Kandideerimise tähtaeg on 04.04.2022.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO koduleheltKandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar