Koolituskutse: rahvusvaheline koolitus “(Õpi)ränded mitmekesise taustaga noori kaasavatele organisatsioonidele”

01.04.2022

Kas teadsid, et rahvusvahelisi noorteprojekte saab korraldada väga erineva taustaga noortele? Tule ja avasta, milliseid võimalusi pakuvad Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programm nii  korraldajatele kui noortele! Gruusias toimuval koolitusel on hea võimalus leida partnereid ka programmide partnerriikide hulgast.

Koolituse põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 19.06.2022–23.06.2022 Gruusias Tbilisis.

 

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema noorsootöötajaid, noortejuhte, noorteprojektide juhte, sotsiaaltöötajaid, pagulasnoorte ja noorte sisserändajatega tegelevaid töötajaid.

Kandideerimise tähtaeg on 03.05.2022.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO koduleheltKandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Mirjam Kodi (mirjam.kodi@harno.ee; 626 8971).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar