Koolituskutse: “Let’s talk about (anti)racism seminar”

14.04.2022

Kolmepäevasel seminaril arutletakse rassismi kontseptsiooni, sellega seotud väärarvamuste, rassilise diskrimineerimise aluste ja paljudel teistel rassismiga seotud teemadel.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Seminar toimub 30.05.2022–03.06.2022 Rumeenias.

 

Kandideerimine

Osalema oodatakse noorsootöötajaid, noorteliidreid, projektijuhte, noortepoliitika kujundajaid, uuringute läbiviijaid, õpetajaid, tervise- ja sotsiaalvaldkonna töötajaid jt.

Kandideerimise tähtaeg on 18.04.2022.

Ingliskeelse lisainfo seminari kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO koduleheltKandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar