Koolituskutse: rahvusvaheline koolitus noortevahetuste uutele tegijatele “Eye Opener in Romania”

21.04.2022

EYE Opener koolitus on mõeldud noortevahetuste uustulijatele, et arendada Erasmus+ programmi noortevahetuste projekte ja tiivustada noorte osalust kogu projekti vältel. Koolitusel osalevad noorsootöötajad koos noortega vanuses 15 kuni 18 aastat.

Koolituse põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 14.–19.07.2022 Rumeenias.

 

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud noorsootöötajad, kes on valmis koos noorega viima ellu noortevahetuse ja noored vanuses 15 kuni 18 aastat.

Kandideerimise tähtaeg on 05.06.2022.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO koduleheltKandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+ programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar