Koolituskutse: õppevisiit Leedus “Explore the programme possibilities available to youth with intellectual disabilities”

28.04.2022

Õppevisiidi eesmärgiks on tuua kokku intellektipuudega noortega töötavad organisatsioonid ning julgustada neid rahvusvahelist koostööd tegema. Õppevisiidil tutvustatakse Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide võimalusi rahvusvaheliseks koostööks ning jagatakse häid koostöö praktikaid.

Õppevisiidi põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Õppevisiidi töökeeleks on inglise keel.

Õppevisiit toimub 20.–24.06.2022 Leedus Vilniuses.

 

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud intellektipuudega noortega tegelevate organisatsioonide töötajad ning kõik teised, kes oma töös noortega puutuvad kokku ka intellektipuudega noortega.

Kandideerimise tähtaeg on 25.05.2022.

Ingliskeelse lisainfo õppevisiidi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO koduleheltKandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 30 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar