Koolituskutse: rahvusvaheline koolitus “Suuremahulised koostööprojektid algajatele”

04.05.2022

Rahvusvahelise koolituse eesmärgiks on õppida Erasmus+ suuremahuliste koostööprojektide tingimuste ja kvaliteediaspektide kohta. Koolitusel on praktiline ülesehitus ja see võimaldab tegeleda just enda projektiideega, mida esitada rahastuse jaoks 4. oktoobri Erasmus+ taotlusvooru.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 29.08.2022–04.09.2022 Saksamaal.

 

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema noortevaldkonnas tegutsejaid, kellel on kindel soov ja idee esitada suuremahuliste koostööprojektide taotlus 4. oktoobri Erasmus+ taotlusvooru. Eelistatud on osalejad, kes pole varem suuremahulisi koostööprojekte kirjutanud.

Kandideerimise tähtaeg on 12.06.2022.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO koduleheltKandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+ programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Heiki Viisimaa (heiki.viisimaa@harno.ee; 626 8960).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar