Koolituskutse: rahvusvaheline koolitus “ETS Trainers‘ Skills Workshop (TSW): Sustainability in European Training activities”

18.05.2022

Oktoobris Iirimaal toimuv koolitus pakub võimalust uurida jätkusuutlikkust laiemas tähenduses kui keskkond ning koos mõtestada ja leida lahendusi, kuidas me saaksime koolitajatena olla jätkusuutlikumad ja mida saame selleks koolitustegevuses ette võtta.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 17.–21.10.2022 Iirimaal.

 

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema kogenud noortevaldkonna koolitajaid.

Kandideerimise tähtaeg on 22.07.2022.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO koduleheltKandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Osalustingimused

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+ programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Piret Soosaar-Maiberg (piret.soosaar-maiberg@harno.ee; 697 9231).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar