Koolituskutse: rahvusvaheline koolitus “Star of Europe Portugal”

18.05.2022

Rahvusvaheline koolitus “Star of Europe” annab osalejale tervikliku pildi noortevahetuse projektist, tutvustades noortevahetuse protsessi algusest lõpuni ning pöörates erilist tähelepanu sellele, kuidas kaasata noori projekti läbiviimisse.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimine

Koolitus on mõeldud noorsootöötajatele, noortejuhtidele ja projektijuhtidele, kes tegelevad noortega ning kellel ei ole veel üldse või on selja taga alles esimesed kogemused rahvusvahelise noortevahetuse korraldamisel ja ka neile, kes on äsja saanud oma noortevahetuse projektile toetust ja kellel kogu korraldus veel ees seisab.

Kandideerimise tähtaeg on 06.06.2022.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Osalustingimused

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+ programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar