Koolituskutse: rahvusvaheline koolitus “Digital Transformers”

20.05.2022

Koolitus on mõeldud noorsootöötajatele, kes on huvitatud noorsootöö digipöörde võimalustest. Loe koolituse kohta lähemalt SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub ajavahemikul 27.09.2022–23.04.2023.

Koolituse ajakava:
september 2022
27.09.2022 kell 3:00 CET veebis “Online panel on inclusive and par digital transformation”
oktoober 2022
11.–13.10.2022 Leedus “Training: Digital transformers in youth work – Lithuania”
november 2022
08.11.2022 kell 13:00 CET veebis “Online panel on digital well-being”
10.–11.11.2022 veebis “Online training on digital well-being”
29.11.2022 kell 13:00 CET veebis “Online panel on digital sustainability”
detsember 2022
01.–02.12.2022 veebis “Online training on digital sustainability”
jaanuar 2023
31.01.2023 kell 13:00 CET veebis “Online panel on access and infrastructure”
veebruar 2023
01.–02.02.2023 veebis “Online training on access and infrastructure”
märts 2023
07.03.2023 kell 13:00 CET veebis “Online panel on ethics and digital rights”
09.–10.03.2023 veebis “Online training on ethics and digital rights”
28.03.2023 13:00 CET veebis “Online panel on emerging technologies and their use in youth work”
aprill 2023
19.–22.04.2023 Armeenias “Study visit on emerging technologies and their use in youth work – Armenia”

Kandideerimise tähtaeg on 10.06.2022.

Elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Reisikorraldus

Leedus ja Armeenias toimuvate koolituspäevade toitlustus- ja majutuskulud katab õpirände korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+ programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskuse rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar