Koolituskutse: EGL õppevisiit Lätis “YOUTH WORKERS WELL-BEING”

30.05.2022

Lätis toimuva õppevisiidi teemaks on noortega töötavate inimeste emotsionaalne heaolu. Õppevisiidil arutletakse selle üle kuidas noorsootöötajaid nende igapäevatöös toetada, millised on noorsootöötaja argitöö väljakutsed, kuidas vältida läbipõlemist ja hoida töömotivatsiooni ning kuidas tõsta noorsootöö mõjukust.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Õppevisiit toimub 17.–19.08.2022 Lätis.

 

Kandideerimine

Osalema oodatakse noorsootöötajaid, noorsootöö spetsialiste ja teisi kohaliku noorsootöö korraldajaid, noortepoliitika kujundajaid ja ka kõigi teiste valdkondade inimesi, kelle tööüesannete hulka kuulub muuhulgas töö noortega.

Kandideerimise tähtaeg on 26.06.2022.

Ingliskeelse lisainfo õppevisiidi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

 

Õpirände korraldus

Toitlustuse ja majutuse eest hoolitseb õpirände korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+ programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Heiki Viisimaa (heiki.viisimaa@harno.ee; 626 8960).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar