Koolituskutse: rahvusvaheline koolitus “One 2 One – facilitating learning face to face”

31.05.2022

„ONE 2 ONE“ on rahvusvaheline koolitus, mille eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja oskused selle kohta, kuidas üks ühele suhtluse kaudu toetada noorte õppeprotsessi ja arengut.

Koolituse põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 03.–09.10.2022 Saksamaal Bonnis.

Kandideerimine

Koolitusele on oodatud osalema noorsootöötajad, noorteliidrid, koolitajad, coach-id, mentorid, huvihariduse ja -tegevuse spetsialistid, ka noortevaldkonnaga kokku puutuvad haridustöötajad:

  • kes soovivad töös noortega toetada õppimist üks ühele suhtlemise kaudu ja näevad vajadust suurendada oma noosootööalaseid pädevusi;
  • kellel on vähemalt üheaastane noorsootöökogemus;
  • kes on vähemalt 18 aastat vanad;
  • kes oskavad inglise keelt piisavalt selleks, et koolitusest aktiivselt osa võtta.

Kandideerimise tähtaeg on 15.07.2022.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Õpirände korraldus

Toitlustuse ja majutuse eest hoolitseb õpirände korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar