Koolituskutse: rahvusvaheline noortevahetuse teemaline koolitus “Cherry on the cake”

31.05.2022

Koolituse eesmärgid:

  • uurida kuidas noortevahetused aitavad kaasa noorte motivatsiooni tõstmisele, õppimisele ja võimestumisele;
  • suurendada osalejate arusaamist noorte kaasamise vajalikkusest igas noortevahetuses etapis ja noortevahetuse kujundamisest noorte vajadustest lähtuvalt;
  • suurendada osalejate arusaamist noorteliidri rollist igas noortevahetuse etapis;
  • mõista õppimise potentsiaali igas noortevahetuse etapis, samuti seda kuidas õppimisprotsessi toetada;
  • mõista, mis on noortevahetuse rahvusvahelise olustikuga seotud väljakutsed ja kuidas neile läheneda.

Koolituse põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 03.–06.10.2022 Rootsis Malmös.

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud noorsootöötajad, noorteliidrid, projektijuhid, kes:

  • töötavad igapäevaselt noortega;
  • on noorteliidrina viinud läbi vähemalt ühe noortevahetuse;
  • soovivad tulevikus noortevahetusi läbi viia;
  • oskavad suhelda inglise keeles;
  • on vähemalt 18 aastat vanad.

Kandideerimise tähtaeg on 30.06.2022.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Õpirände korraldus

Toitlustuse ja majutuse eest hoolitseb õpirände korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+ programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar