Koolituskutse: rahvusvaheline koolitus Põhja-Makedoonias “Saa teada, mis on noorte õpiränne!”

20.06.2022

Rahvusvaheline õpiränne (noortevahetus või vabatahtlik teenistus) võib olla elu muutvaks kogemuseks keerulise taustaga noortele, kellel on elus vähem võimalusi reisimiseks. Rahvusvahelise koolituse eesmärgiks on tuua häid näiteid, mida rahvusvahelised õpiränded suudavad pakkuda ning anda praktilisi teadmisi õpirännete korraldamiseks ning ka nendeks vajalikke väliskontakte.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolitus toimub 10.–14.10.2022 Põhja-Makedoonias, Skopjes.

Kandideerimine

Osalema oodatakse noorsootöötajaid,  vabatahtlikke noortejuhte, noorsootöö projektide vedajaid, sotsiaaltöötajaid, pagulasnoortega tegelejaid jt.

Kandideerimise tähtaeg on 01.09.2022.

Ingliskeelse lisainfo õppevisiidi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Õpirände korraldus

Toitlustuse ja majutuse eest hoolitseb õpirände korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+ programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Mirjam Kodi (mirjam.kodi@harno.ee; 626 8971).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar