Koolituskutse: koolitus noortevahetuse tegijatele “TYE – Tools for Youth Exchanges”

30.06.2022

TYE – Tools for Youth Exchanges on koolitus noortevahetuse tegijatele, kus tutvustatakse noortevahetuse arendamise ja kvaliteedi tõstmise meetodeid.

Koolitusel tutvustatakse erinevaid meetodeid, mis:

  • sobivad noortevahetustel grupiprotsesside märkamiseks, juhtimiseks ja arenguks;
  • keskenduvad õpiprotsessidele ja õppima õppimisele (nt Noortepass toetamaks ja tunnustamaks mitteformaalset õppimist);
  • aitavad kaasa noorte aktiivsele osalusele noortevahetuse erinevates etappides;

Koolituse eesmärgiks on näidata, kuidas erinevad meetodid aitavad noortel hinnata oma projektikogemust ja olla osalised projektitulemuste levitamisel. Koolitusel tutvutakse programmi Erasmus+: Euroopa Noored noortevahetuste võimaluste ja tingimustega.

Koolituse põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 26.09.2022–02.10.2022 Rumeenias.

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud vähemalt 18-aastased noortevahetuste projektitegijad (grupiliidrid, noortejuhid, nõustajad, noorsootöötajad jne) kellel on noortevahetuse korraldamise, osalemise kogemus või kellel seisab peagi noortevahetusprojekti korraldamine ees.

Kandideerimise tähtaeg on 24.07.2022.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Õpirände korraldus

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+ programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar