Koolituskutse: Municipalities4Democracy – Noorte osaluse koolitus omavalitsustele

30.06.2022

Oktoobris Norras toimuva koolituse eesmärgiks on toetada kohalikul tasandil noorte kaasamise arendamist ning aidata kohalikel omavalitsustel paremini mõista Erasmus+ noorteprogrammide võimalusi.

Koolituse põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 09.–14.10.2022 Norras Oslos.

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud noorsootöötajad, noorsootöö spetsialistid ja teised kohaliku noorsootöö korraldajad, noortepoliitika kujundajad ja teised noorte osaluse arendamisest huvitatud KOV tasandi ametnikud.

Kandideerimise tähtaeg on 17.07.2022.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Õpirände korraldus

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+ programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Gerttu Osa (gerttu.osa@harno.ee; 626 8991).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar