Koolituskutse: Adventure Europe

11.07.2022

Koolitusel “Adventure Europe” tutvustatakse osalejatele põnevaid ja innovatiivseid elamus- ja õuesõppe meetodeid, mida kasutades on võimalik toetada vähemate võimalustega noorte aktiivsust, heaolu ning vaimset tervist.

Koolituse põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse esimene etapp toimub 02.–08.10.2022 Itaalias Sabaudias, teine samuti Itaalias 2023. aasta kevadel. Kahe etapi vahel toimuvad kohtumised veebis.

Kandideerimine

Osalema oodatakse noorsootöötajaid, sotsiaaltöötajaid jt, kes töötavad asenduskodudes, toetatud elamise teenust pakkuvates jms asutustes.

Kandideerimise tähtaeg on 22.07.2022.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Õpirände korraldus

Toitlustuse ja majutuse eest hoolitseb õpirände korraldaja.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri noorteprogrammide keskus eraldab õpirändes osalejale Erasmus+ programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 526 8119).

Skip to toolbar