Hankekutse: ESC Staff Meeting fasilitaator

17.01.2023

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus otsib fasilitaatorit kohtumisele ESC staff meeting, mis leiab aset 06.-09.06.2023 Tallinnas. 

European Solidarity Corps staff meeting on kohtumine, mis on suunatud rahvuslikes agentuurides Euroopa Solidaarsuskorpuse koordinaatoritele, kelle ülesandeks on tagada programmi kvaliteetne ellu viimine. Kohtumise raames analüüsitakse programmi hetkeseisu ja tehakse tulevikuplaane arengusuundadeks. 

Fasilitaatori ülesanne on toetada programmi kujundamist ja ellu viimist valides sobivad meetodid sihtgrupile ja eesmärkide saavutamiseks. Kokku on koolitusel kaks fasilitaatorit, kellest teine on välja valitud koos koostööpartneritega. 

Fasilitaator: 

  • Osaleb programmi kujundamises koos kaasfasilitaatori ja ettevalmistava grupiga 
  • Loob ajakava, mis lähtub sihtgrupi vajadustest 
  • Osaleb programmi ettevalmistavates koosolekutes virtuaalselt (ajad kokkuleppel) ja 2-päevasel füüsilisel eelkohtumisel (planeeritud toimuma Brüsselis märtsis) 
  • Saab fasiliteerida täies mahus Staff Meetingut vahemikus 06.-09.06.2023 ja osaleda ettevalmistaval päeval 05.06.2023. 

Vastavuse hindamise kriteeriumid 

  • Koolitajana tegutsemiseks vajalik ettevalmistus, teadmised ja oskused, mis on omandatud kõrghariduse, täienduskoolituse või vähemalt 2-aastase koolitajana/õpetaja/õppejõuna töötamise kogemuse kaudu (koolitusmaht vähemalt 20 tundi aastas); 
  • Varasem kogemus Euroopa solidaarsuskorpuse programmidega, kas koolitajana või osalejana.  
  • Keeleoskus: Eesti keel oskus C1 tase, Inglise keel B2 tase. 

Maksumus (hankija kogukulu põhimõttel, mis tähendab, et sisaldab kõiki riiklikke makse) 

Kokku on planeeritud 3 täispikka kohtumispäeva ja 7 ettevalmistavat päeva. Ühe koolituspäeva hind on 350 eurot ehk koolituse kogumaksumus on 3500 eurot. Juhul, kui nõutav on suurem ettevalmistus, siis lepivad hankija ja fasilitaator selles eraldi kokku lähtudes samast koolituspäeva maksumusest. Agentuur katab ka fasilitaatori transpordi ja majutuskulu 2-päevasel füüsilisel kohtumisel Brüsselis. 

Hindamisel võetakse arvesse: 

  • Kogemus Euroopa solidaarsuskorpusega kuudes (1-20 p) 
  • Elulookirjeldus (1-40 p) senine haridustee ning töökogemus noorte ja täiskasvanute koolitaja/õpetaja/õppejõuna kuudes. 
  • Keeleoskus (10 p) 

Kandideerimiseks tuleb esitada CV, mis kirjeldab kuudes nõutavaid kogemusi. Samuti tuleb kandideerimise kaaskirjas täpsustada, kas kandideeritakse eraisikuna või ühinguna. Kandideerimise tähtaeg on 31.01.2023. Dokumendid edastada anett.manniste@harno.ee. 

Skip to toolbar