Kandideeri programmide Euroopa Solidaarsuskorpus ja Erasmus+ noortevaldkonna projektide hindamiseksperdiks

03.03.2023

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur korraldab Eestis programmide Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus projektitaotluste hindamisi aastas kolme taotlusvooru raames peamiselt kevadel ja sügisel. Enne hindamisprotsessi algust korraldab Agentuur hindamisekspertide koolitusi. Hinnata tuleb iseseisvalt ja distantsilt, kasutades selleks spetsiaalset online töökeskkonda. Aruandeid tuleb hinnata vastavalt vajadusele aasta jooksul. 

Hindamine toimub vastavalt valitud Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi valdkonnas kehtivatele hindamisjuhistele. Hindamiseksperdi töö on tasustatav võlaõigusliku lepingu alusel.  

Tasu 

Hindamiseksperdi töö on hooajaline ja tasustatav. Lisaks kompenseeritakse vastavalt kehtivatele reeglitele võimalikud transpordikulud koolitustele ja koosolekutele. Hindajate koolitused korraldab ja nende kulud katab Agentuur. 

Tingimused 

Hindamiseksperdi kohale kandideerimise eelduseks on vähemalt 2-aastane töökogemus vastavas valdkonnas (noorsootöö või sport) ja väga hea inglise- ja eesti keele oskus. 

Hindamine 

Kandideerijaid hinnatakse vastavalt ankeedis ja CV-s kirjeldatud kogemustele ja lähtudes järgnevatest kriteeriumitest. 

  • Varasem töökogemus või varasem Erasmus+ või Euroopa Solidaarsuskorpuse projektide taotluste või aruannete või muu samaväärsete programmide taotluste või aruannete hindamiskogemus (max 60 punkti). 

60 punkti – Omab vähemalt viieaastast või pikemat töökogemust ja omab varasemat kogemust Erasmus+ või ESK projektide taotluste või aruannete hindamisel;  

45 punkti – Omab vähemalt kolmeaastast töökogemust ja omab varasemat kogemust projektide taotluste või aruannete hindamisel; 

35 punkti – Omab vähemalt kaheaastast töökogemust noortevaldkonnas 

  • Eesti keele oskus (max 10 punkti). Hinnatakse ankeedis ja CV-s esitatud info alusel; 

10 punkti – eesti keel on emakeel või keeleoskus on kõrgtasemel (C.1.); 

5 punkti – keeleoskus on väga heal tasemel (B.2.) 

  • Inglise keele oskus (max 15 punkti). Hinnatakse ankeedis ja CV-s esitatud info alusel. 

15 punkti – keeleoskus on kõrgtasemel (C.1.); 

10 punkti – keeleoskus on väga heal tasemel (B.2.) 

5 punkti – keeleoskus on heal tasemel (B.1.) 

  • Kandideerides valdkonnas SPORT: Spordipoliitika põhialuste tundmine (max 15 punkti). Hinnatakse ankeedis esitatud andmete alusel;  

15 punkti – oskab kirjeldada peamisi spordipoliitika aluseid; 

  • Kandideerides valdkonnas NOORED: Noorsootöö põhimõtete ja noortepoliitika suundade tundmine (max 15 punkti). Hinnatakse ankeedis esitatud andmete alusel;  

15 punkti – oskab kirjeldada peamisi noorsootöö põhimõtteid ja noortepoliitika suundi; 

Kandideerimine 

Kandideerimiseks edasta täidetud ankeet ja CV (võimalik üles laadida ankeedis) hiljemalt 17.03.2023. Ankeedi leiad siit: https://form.typeform.com/to/ADvSQf97. Lisaküsimuste korral kirjuta taavi.tihkonen@harno.ee 

Skip to toolbar