MIHUS otsib peatoimetajat

12.06.2023

Haridus- ja Noorteameti Erasmus + ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus otsib noortevaldkonna ajakirjale MIHUS südikat, laia silmaringiga ja vastutustundlikku PEATOIMETAJAT

MIHUS on Erasmus + ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskuse poolt välja antav Eesti noorsootöö ajakiri, mis on ilmunud alates 2009. aastast. 2019 aastast ilmub ajakiri veebiajakirjana. Ajakirja eesmärk on olnud tuua noorsootöötajateni ja teiste noortega töötavate inimesteni teadmisi uutest ja olulistest teemadest nii Eestis kui laiemas maailmas. Soovime innustada nii noorsootöötajaid kui ka kaasata teistes valdkondades tegutsejaid noortega seotud teemadel kaasa mõtlema. MIHUS ilmub kolm korda aastas: kevadel, sügisel ja talvel. 2022. aastal oli ajakiri MIHUS lehel 33638 külastust. Ajakirja väljaandmist toetatakse programmi Erasmus+ riikliku agentuuri noortevaldkonna koolitus- ja koostöökava tegevuste eelarvest.

Ajakirjaga panustame noorsootööd puudutava teooria, praktika ja uuringute käsitlusse ning osaleme seeläbi kaasaegse noorsootöö ja noortepoliitika mõtestamises Eestis. Ajakirja eesmärk on tuua ka noortevaldkonna sidusvaldkondade teemasid ja inimesi noorsootöötajatele lähemale ning samas pakkuda noortega seotud põnevat lugemist ka neile, kes noortevaldkonnas ei tööta, kuid puutuvad noortega kokku või mõjutavad nende elu enda tööde ja tegemiste kaudu.

Peatoimetaja tööks on ajakirja sisuline ja toimetuse töö juhtimine (sh eelarve planeerimine ja koordineerimine) ning ajakirjaga seotud sündmuste, nähtavuse, lugejate tagasiside küsimise planeerimine ning korraldamine. 2023 aastast lisandub tegevustega rahvusvaheline koostöö teiste riikide noorsootöö ajakirjade toimetustega.  

Kui sulle läheb korda Eesti noorsootöö areng ja soovid eelpoolkirjeldatud eesmärkidesse panustada ning sul on selleks ka väga head eeldused, kandideeri peatoimetajaks.

Ootused kandidaadile:

 • omab ajakirja toimetamise ja tekstidega töötamise kogemust;
 • omab kogemust veebiajakirjaga töötamises (WordPress tarkvara);
 • on loov koostama ajakirja sisu ning pädev toimetama valminud tekste;
 • on inspireeritud töötama välja ettevõtmisi koostöös agentuuri meeskonnaga ajakirja sisu teemade laiemaks käsitlemiseks;
 • omab valmisolekut mõtlema kaasa ajakirja teavitustegevuste teemadel;
 • tunneb hästi noortevaldkonda ning soovib oma teadmisi pidevalt täiendada;
 • täiendab end noortega seotud teemades;
 • oskab eesti ja inglise keelt nii kõnes kui kirjas kõrgtasemel;
 • oskab edukalt luua kontakte ning loodud suhteid hoida ja arendada;
 • on hea organisaator, kes suudab töötada iseseisvalt ja tagada kvaliteedi.

Palume saata hiljemalt 19. juuniks 2023 e-posti aadressile reet.kost@harno.ee järgmine info vabas vormis:

 • CV koos motivatsioonikirjaga;
 • varasemate kogemuste tutvustus, lähtuvalt kandidaadile seatud ootustest;
 • vaade ajakirja MIHUS tulevikule sh tuues välja teemad, mis 2023. aastal noortevaldkonnas nii Eesti kui Euroopa kontekstis oluliseks pead;
 • arvestuslik tunnihind ilma ja koos kõigi maksudega.

Pakkumiste hindamisel hindame pakkuja motivatsiooni (30 punkti) ja varasemat kogemust (40 punkti) ja pakkumise hinda ilma maksudeta (30 punkti,  arvestusega vähim on parim). Motivatsiooni hindame motivatsioonikirja ja MIHUS tulevikuvaate põhjal. Varasemat kogemust hindame CV ja kogemuste tutvustuse põhjal.

Jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.

Valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajaline võlaõiguslik leping. Töövõtja on vaba tööaja ja –koha valikul, töökoormus on vahelduv sõltuvalt ajakirja väljaandmise perioodist (keskmiselt võib arvestada u poole töökoha koormusega). Peatoimetaja alustab tööd 1. juulist 2023, uus number ilmub 2023. aasta oktoobris. 

Lisainfo:  reet.kost@harno.ee

Olete oodatud kandideerima!

Skip to toolbar