Hankekutse: Otsime illustraatorit veebiajakirjale MIHUS!

14.06.2023

Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus teeb ettepaneku esitada pakkumus veebiajakirja MIHUS nelja numbri illustratsioonide tegemiseks. Ajakirjanumbrid ilmuvad aastal 2023 oktoobris ning aastal 2024 jaanuaris, mais ja oktoobris.

Noortevaldkonna digiajakiri MIHUS on suunatud kõigile noortevaldkonnast huvitatud inimestele, kuid peamiselt just neile, kes igapäevatöös noortega töötavad. Ajakiri pakub lugemist valdkonna teoreetilistest ja praktilistest lähenemistest nii Eestis kui maailmas ja ühiskonna arengutest, mis noorsootööga tihedalt seotud. 2019. aasta algusest ilmub ajakiri vaid internetis. Aastal 2022 oli MIHUSe veebilehel enam kui 29 000 lugejat. 

Ajakiri ilmub aastast 2009 ja on olnud lisaks väärt sisule tunnustatud ja auhinnatud ka vägeva kujunduse poolest. 

Oktoobriikuu illustratsioonid peavad olema valmis hiljemalt 15.10.2023. Ajakirjanumbrite teemad selguvad jooksvalt, sarnase ajavaruga illustratsioonide loomiseks (u kuu aega). Igasse numbrisse tuleb teha illustratsioone u 10-15 tekstile, iga numbri puhul tahame näha erinevat kunstilist käekirja. 

Ootame illustratsioonidelt värvi ja maksimalismi, et täita MIHUS ägeda energiaga. Soovime näha kujundust, mis ühest küljest tekitab noorsootöötajates (oluline on arvestada, et ajakirja sihtgrupp on täiskasvanud noortega töötavad inimesed, mitte noored) huvi ja indu seda lugeda, kuid samas peaks olema tegemist materjaliga, mis sisaldab ka visuaalset inspiratsiooni.

 

Iga ajakirjanumbri ilmumisel korraldame sotsiaalmeediakampaania, mille jaoks on tarvis kunstiteoseid vastavalt vajadusele ka sotsiaalmeedia formaatidesse konverteerida. Lisaks tuleb kujundada ka ajakirja kaas. 

Pakkumuses tuleb esitada: 

  • Illustratsioonide hind (esitada nii 1 pildi kui ka kokku 60 pildi brutotasu soov + ühe illustratsiooni sotsiaalmeedia formaati konverteerimise brutotasu soov ning ajakirja kaane kujundamise brutotasu soov). 
  • Neli näidet töödest, kus näha erinevat kunstilist käekirja ja maksimalism värvides. Neist üks teemal “Noored muutuvas maailmas”, teised kolm võivad olla varasemad tööd. 

Pakkumuste hindamisel hinnatakse pakkumuse hinda 40 punkti väärtuses – madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: “madalaim väärtus” / “pakkumuse väärtus” * “osakaal”.

 

Näidistöid hinnatakse 60 punkti väärtuses:

 

Kunstiliste käekirjade erinevus kolme näidistöö puhul.

Maksimaalsed punktid saavad pakkujad, kelle esitatud töödes on näha kolme eristatavat kunstilist käekirja, stiili. Minimaalsed punktid antakse pakkumusele, kus näidistöödes on näha ühte kunstilist käekirja.

0-20 punkti

Maksimalism värvides.

Maksimaalsed punktid saavad pakkujad, kelle näidistöödes on kasutatud värve kunstitöö mõtte edastamiseks; värvide kasutus vastab värviteooriale (töös kasutatud värvid ja toonid sobivad omavahel).

0-20 punkti

Teemakohasus näidistöös „Noored muutuvas maailmas“.

Maksimaalsed punktid saavad pakkujad, kelle näidistöö vastab teemale ning näidistöö mittevastavus teemale saab minimaalsed punktid.

0-20 punkti

Peale pakkumuste esitamist jätab hankija endale õiguse kõigi pakkujatega läbirääkimisi pidada. Võitjaks osutunud pakkujaga sõlmitakse võlaõiguslik leping tähtajaga 31.11.2024. 

Pakkumise palume esitada hiljemalt 30.06.2023. Pakkumine tuleb esitada elektrooniliselt Haridus- ja Noorteameti noorsootöö ajakirja MIHUS peatoimetajale: laura.valik@harno.ee

Skip to toolbar