Noorteprogrammide keskus otsib coach`i

22.11.2023

Coach on noorteprogrammide keskuse kontekstis isik, kes pakub toetust vabatahtlikele nii karjäärivalikute tegemisel, töö planeerimisel kui ka teiste igapäevaste murede lahendamisel. Tegemist on toetusega, mida pakutakse vajaduse tekkides lisaks tavapärasele vabatahtliku toetusstruktuurile (tuutor, mentor jne).

Lisaks pakub coach grupinõustamist nii Erasmus+ kui ka Euroopa Solidaarsuskorpuse toetusesaajatele projekti kvaliteedi tõstmiseks.

Otsime ühte coach’i, kellel on valmisolek osutada teenust üle Eesti perioodil 01.01.2024-31.12.2025.

Tingimused kandidaadile

 • Eesti ja inglise keele oskus piisaval tasemel teenuse osutamiseks
 • Eelnev kokkupuude Euroopa vabatahtliku teenistusega
  • pikaajalise vabatahtliku teenistuse läbimine (2-12 kuud) või
  • tugiorganisatsiooni töös osalemine vähemalt 1 aasta vältel või
  • võrdväärne kogemus rahvusvahelises kontekstis
 • Töökogemus coach’ina

Töötasu

Töötasu ühe nõustamisjuhtumi kohta (varieerub erinevatel juhtumitel, kuid võib sisaldada ettevalmistust, ühte või kahte kohtumist, järeltegevusi – sh suhtlust vabatahtlikuga e-posti teel) 175 eurot, mis tasutakse arve alusel või sõlmitakse teenusepakkujaga käsundusleping, mille puhul on samuti kogukulu 175 eurot. Grupinõustamiste puhul (5-8 inimest) on päevatasu 875 eurot

Hankes osalemiseks palume esitada

 • CV (oluline, et mõistaksime Sinu ettevalmistust ja kogemust toe pakkumisel coach’ina (kuude täpsusega) ning kokkupuudet vabatahtliku teenistusega (kuude täpsusega)

Kandideerimisdokumentides täpsustada

Pakkuja nimi ja pakkuja registrikood või eraisikuna kandideerides isikukood

Pakkumine tuleb saata e-posti aadressile caroline.mannik@harno.ee

Kandideerimistähtaeg: 30.11.2023

Pingerida edukate pakkujate vahel moodustatakse järgneva valemi alusel:

 • Eelnev kogemus coach’ina – osakaal 50 punkti (hindamisvalem: konkreetne kogemus (kuudes) jagatud pikima kogemuse kuudega korrutatud väärtuspunktide osakaaluga);
 • Vabatahtliku teenistuse läbimine – osakaal 25 punkti (hindamisvalem: konkreetne kogemus (kuudes) jagatud pikima kogemuse kuudega korrutatud väärtuspunktide osakaaluga);
 • Tugiorganisatsiooni töös osalemine – osakaal 25 punkti (hindamisvalem: konkreetne kogemus (kuudes) jagatud pikima kogemuse kuudega korrutatud väärtuspunktide osakaaluga);

Hindamistäpsus on kaks kohta peale koma.

Küsimuste korral võta ühendust Caroline Männikuga caroline.mannik@harno.ee 

 

Skip to toolbar