Euroopa Solidaarsuskorpus

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus programm, mis annab Euroopa noortele ja organisatsioonidele võimaluse rajada ühiselt hoolivam ühiskond, reageerides ühiskondlikele väljakutsetele hariduse, kultuuri, noorsootöö, keskkonna, sotsiaalteenuste, inimõiguste jt valdkondades.

Programmi ülesanneteks on avatud ühiskonna kujundamine, kultuuridevaheline õppimine, kodanikuaktiivsuse toetamine ja kogukondade kaasamine. Neid ülesandeid täidetakse mitmesuguste projektide toetamise kaudu.

Euroopa Solidaarsuskorpus pakub kohalikke solidaarsusprojekte, töö- ja praktikaprojekte ja vabatahtlik teenistuse võimalust.

Enesearengu võimalusena saab kuni 30-aastane noorsootöötaja kasutada vabatahtliku teenistuse ja töö- ning praktikaprojektide võimalust. Loe lähemalt.

Valdkonna, kogukonna ja organisatsiooni arengut saab toetada vabatahtlike, praktikantide või töötajate kaasamise kaudu. Uuri lähemalt.

Skip to toolbar