Euroopa Solidaarsuskorpuse ressursikeskus

Euroopa Solidaarsuskorpuse ressursikeskus pakub tuge programmi riiklikele büroodele, Euroopa Komisjonile, SALTO ressursikeskustele ja programmi taotlejatele. Nad kasutavad innovatsiooni ja strateegilist mõtlemist programmivõrgu pakutavate tegevuste kvaliteedi tõstmiseks solidaarsuse valdkonnas.  Praktika on näidanud, et Euroopa Solidaarsuskorpus on oluline vahend solidaarsuse mõistmiseks ja rakendamiseks meie igapäevaelus. Euroopa Solidaarsuskorpuse ressursikeskus koordineerib õppimisele suunatud üritusi, võrgustikuüritusi (treeningud, seminarid, jne), mis toetavad programmi kvaliteetset rakendamist ja suurendavad selle mõju.


solidaritycorps@salto-youth.net 

https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/ 

Skip to toolbar