Kõik koolitused

Noorsootööprojektide infotund

Toimumise aeg

09.09.2024 - 09.09.2024

Registreerimise tähtaeg

08.09.2024

Registreerimine

Avatud

Maht

akad. tundi

Korraldaja

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur

Toimumise koht

Online

Registreeri koolitusele

Noorsootööprojektide alla kuulub kolm projektitüüpi:
1) noorsootöötajate õpiränne, millega rahastatakse noortega töötavate inimeste rahvusvahelisi õppevisiite, töövarjutamisi, seminare ja koolitusi: https://euroopanoored.eu/taotlemine/erasmus/noorsootooprojektid/opiranne/
2) suuremahuline koostööprojekt uuenduslike tavade arendamiseks ja jagamiseks ning noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteedi tõstmiseks: https://euroopanoored.eu/taotlemine/erasmus/noorsootooprojektid/koostooprojekt/
3) väikeprojekt: sarnane nagu eelmine, kuid tegevused toimuvad väiksemas mahus ja lühema aja vältel, suunatud esmataotlejatele: https://euroopanoored.eu/taotlemine/erasmus/noorsootooprojektid/vaikeprojekt/

Infotunniga võib liituda ainult omale huvipakkuva projektitüübi tutvustamise ajaks. Kava:
15:00-15:45 noorsootöötajate õpiränne
15:45-16:30 suuremahulised koostööprojektid ja väikeprojektid

Virtuaalses infotunnis saab ülevaate nende projektitüüpide olemusest ning tutvustatakse taotlustingimusi ja vastatakse küsimustele. Registreerunud osalejatele saadetakse seminari toimumise link 9. septembri hommikul.

NB! Infotundi ei salvestata!

Järgmised taotlustähtajad on 1. okoobril 2024. Soovijatel on võimalik saada eelnevalt individuaalset nõustamist või saata oma projekti mustand üle vaatamiseks ja kommenteerimiseks. Täpsem info nõustamise kohta: noustamine@harno.ee

Kui infotunni kohta on küsimusi, siis palume pöörduda Erasmus+ noortevaldkonna arendusprojektide koordinaatori Heiki Viisimaa poole (heiki.viisimaa@harno.ee, 62 68 960.

Skip to toolbar