Kõik koolitused

Noorsootööprojektide infotund

Toimumise aeg

08.01.2024 - 08.01.2024

Registreerimise tähtaeg

07.01.2024

Registreerimine

Avatud

Maht

akad. tundi

Korraldaja

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur

Toimumise koht

veeb

Registreeri koolitusele
Noorsootööprojektide infotund toimub 8. jaanuaril 2024 kell 12.00-13.30.
Noorsootööprojektide alla kuulub kolm projektitüüpi:
1) noorsootöötajate õpiränne, millega rahastatakse noortega töötavate inimeste rahvusvahelisi õppevisiite, töövarjutamisi, seminare ja koolitusi: https://euroopanoored.eu/taotlemine/erasmus/noorsootooprojektid/opiranne/
2) suuremahuline koostööprojekt uuenduslike tavade arendamiseks ja jagamiseks ning noortevaldkonnas tehtava töö kvaliteedi tõstmiseks: https://euroopanoored.eu/taotlemine/erasmus/noorsootooprojektid/koostooprojekt/
3) väikeprojekt: sarnane nagu eelmine, kuid tegevused toimuvad väiksemas mahus ja lühema aja vältel, suunatud esmataotlejatele: https://euroopanoored.eu/taotlemine/erasmus/noorsootooprojektid/vaikeprojekt/
Infotunniga võib liituda ka ainult omale huvipakkuva projektitüübi tutvustamise ajaks.
Kava:
12.00-12.45 noorsootöötajate õpiränne
12.45-13.30 suuremahulised koostööprojektid ja väikeprojektid
Virtuaalses infotunnis saab ülevaate nende projektitüüpide olemusest ning tutvustatakse taotlustingimusi ja vastatakse küsimustele.

Registreerimine on avatud kuni 7.01.2024Registreerunud osalejatele saadetakse seminari toimumise link 8. jaanuari hommikul.

NB! Infotundi ei salvestata!

Järgmised taotlustähtajad on veebruaris (noorsootöötajate õpiränne) ja märtsis (rahvusvahelised koostööprojektid) 2024. Soovijatel on võimalik saada eelnevalt individuaalset nõustamist või saata oma projekti mustand üle vaatamiseks ja kommenteerimiseks. Täpsem info nõustamise kohta: noustamine@harno.ee

Kui infotunni kohta on küsimusi, siis palume pöörduda Erasmus+ noortevaldkonna õpirände koordinaatori Maarja Tamm’e poole (maarja.tamm@harno.ee, 69 79 217).

Skip to toolbar