Ida-Euroopa ja Kaukasuse piirkonna ressursikeskus

Ida-Euroopa ja Kaukasuse piirkonna ressursikeskuse eesmärgiks on tõsta Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmide nähtavust ja teadlikkust Armeenias, Aserbaidžaanis, Valgevenes, Gruusias, Moldovas, Venemaal ja Ukrainas. Nad hõlbustavad loetletud riikide ja teiste Euroopa liikmesriikide noorteorganisatsioonide võrgustike loomist. Peamiseks sihiks on tõsta noorteprojektide kvaliteeti koolituskursuste ja väljaannete kaudu. Nende vastutusalaks on oma piirkonnas Euroopa Solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgis ja vabatahtlike väljaõpe. Lisaks arendavad nad piirkondlikku teabekeskuste võrgustikku.

eeca@salto-youth.net 

www.salto-youth.net/eeca

 

Skip to toolbar