Kaasatuse ja kultuurilise mitmekesisuse ressursikeskus

SALTO kaasatuse ja kultuurilise mitmekesisuse ressursikeskus pakub õpimeetodeid ja -materjale, informatsiooni ja koolitustegevusi noortega töötavatele inimestele ja riiklikele Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse büroodele, kes toetavad vähemate võimaluste ja eri võimekusega noorte kaasamist. Ressursikeskuse soov on toetada vähemate võimalustega noorte kaasamist ja mitmekesisuse väärtustamist. Koolituste, kogemuste jagamise ja refleksiooni kaudu parandatakse nii kaasava praktika kui ka mitmekesisuse juhtimise kvaliteeti Euroopa noortevaldkonnas.

 

inclusion@salto-youth.net 

salto-youth.net/inclusion

Skip to toolbar