Kagu-Euroopa piirkonna ressursikeskus

Kagu-Euroopa piirkonna ressursikeskuse eesmärk on toetada koostööd Euroopa noorteprogrammide programmiriikide ja Lääne-Balkani partnerriikide vahel – Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosova ja Montenegro. Innustatakse läbi koolituste, partnerite leidmist soodustavate tegevuste ja mitmesuguste tugimeetmete, tööriistade ja ressursside kaudu. Nende eesmärk on aidata kaasa noorsootööle ja noorsoopoliitika väljatöötamisele Lääne-Balkani piirkonnas koosöös teiste sidusrühmade ning koolitajate, kvalideedimärgise ekspertide ja programmi partnerriikide piirkonnas asuvate kontaktpunktide abiga.

see@salto-youth.net
www.salto-youth.net/see

Skip to toolbar