Koolituse ja koostöö ressursikeskus

SALTO koolituse ja koostöö ressursikeskus toetab Euroopa Komisjoni ja Euroopa noorteprogrammide riiklikke agentuure noortepassi strateegia ja Euroopa koolitusstrateegia (ETS) väljatöötamisel ja rakendamisel. Keskuse eesmärk on parandada noortevaldkonna koolitusstrateegiate ja -tegevuste kvaliteeti ning mitteformaalse õppe tunnustamist noorsootöös kogu Euroopas.

Ressursikeskus töötab noortepassi välja Euroopa Komisjoni nimel ja edendab mitteformaalse ja informaalse õppe ning noorsootöö tunnustamist, koordineerides koolitustegevust ja pakkudes nende teemadega seotud õppematerjale. Väljaarendatud strateegiate, protsesside, tegevuste ja tööriistade kaudu aitab ressursikeskus kaasa koolitajate, noorsootöötajate ja riiklike agentuuride töötajate pädevuste arendamisele.

TrainingAndCooperation@salto-youth.net / youthpass@salto-youth.net 

www.salto-youth.net/trainingandcooperation

Skip to toolbar