Inimõiguste hariduse käsiraamatud

Siia oleme kokku koondanud inimõiguste hariduse alased käsiraamatud. Materjalid on kaardistatud Noorteagentuuri Hoolivate väärtuste tegevuskava raames, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Järjehoidjad: Internetis toimuva vaenu õhutamise tõkestamine inimõiguste hariduse kaudu

MEIS “Kultuuriliste erinevuste konstrueerimine meedias: õppematerjal koolidele”

MEIS „Käsikäes“

MTÜ Mondo valikainekursus „Globaliseeruv maailm“

MTÜ Mondo Maailmakooli “Maailma pildid” koomiksite töötoa juhis juhendajatele ja juhendmaterjalid

MTÜ Mondo Maailmahariduskeskus „Islamimaailmas: didaktiline materjal keskkooliõpetajatele“

MTÜ Ethical Links „Araabiamaad ja stereotüübid“

„Maailmakodaniku väärtuste kujundamine koolis“

Tartu Ülikooli Eetikakeskuse Eetikaveebi väärtuskasvatuse metoodilised vahendid

Olga Schihalejev “Väärtuskasvatus õpetajakoolituses”

Eesti Inimõiguste Keskuse koolitusprogramm “Võrdne kohtlemine Eestis”

Eesti Inimõiguste Keskus “Meedia ja vähemused” 

Eesti Inimõiguste Keskuse teatmik “Mitmekesisus ettevõtluses ja noored”

SA Kiusamisvaba Kooli miniõpik lapsevanematele

„Kodanikuraamat“

Ida-Virumaa Integratsioonikeskus „Pagulased eile, täna, homme“

Eesti Punane Rist “Avastades humanitaarõigust” koolitusmaterjal (eeldab kvalifitseeritud esmaabi õpetajate koolituse läbimist)

„Inimsusevastaste kuritegude käsitlemise metoodika“

„Soovitusi õppekäikudeks holokaustiga seotud paikadesse“

Käsiraamat antisemiitlikust vaenukõnest veebis (inglise keeles)

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse soovitused ühiskonnaõpetuse õppes soolise tasakaalu suurendamiseks

Eesti LGBT Ühingu koolitusmaterjal

„Meediakasvatuse eesmärgistamine“

Skip to toolbar