SALTO Noorte Osaluse ja Infotegevuse Keskus

SALTO Noorte Osaluse ja Infotegevuse Keskus (SALTO Participation and Information Resource Centre – SALTO PI) toetab noorte inimeste, noorsootöötajate ja Erasmus+ programmi riiklike büroode, Euroopa Komisjoni ja muude sidusrühmade, mis tegelevad noorte kaasamisega otsustusprotsessi, suutlikkuse suurendamist. Ressursikeskuse tegevust toetavad mitmed rahvusvahelised valdkonna eksperdid eesmärgiga luua üheskoos lahendusi, et suurendada noorte inimeste infopädevusi ja aktiivset osalust ühiskonnas, eeskätt eri otsustusprotsessides. Keskuse eesmärk on parandada ja tugevdada kogu Euroopas noorte osalust ja programmidesse kaasatust.

 

participation@salto-youth.net
https://www.salto-youth.net/rc/participation/

Skip to toolbar