Hariv ja arengule suunatud

27.06.2020

noorsootöö peab mitteformaalse ja informaalse õppe kaudu aitama kaasa noorte isiklikule ja sotsiaalsele arengule ning peab edendama kriitilist mõtlemist ja loovust, aga ka inimõigusi, demokraatlikke väärtusi ja kodanikuaktiivsust;

Skip to toolbar