Osalusel põhinev

27.06.2020

noorsootöö peab edendama noorte enesemääramist, autonoomiat ja juurdepääsu õigustele; noored on võimekad inimesed ja oluline ressurss nende enda elus ning kogu ühiskonna jaoks tervikuna;

Skip to toolbar