Noorsootöö õpiku uuendamine ootab projektijuhti!

19.07.2019

2013. aastal välja antud Eesti noorsootöö õpik vajab uuenduskuuri, et pakkuda jätkuvalt ajakohaseid teadmisi nii noorsootööd õppivatele üliõpilastele kui ka noorsootööd juba ellu viivatele spetsialistidele.

6 aastat tagasi valminud õpik defineerib nooruse mõiste, selgitab noorsootöö käsitusi eri riikides ning kirjeldab noorsootöötaja rolli. Õpiku teine osa kajastab noortepoliitikat, noorte kaasalöömist ühiskondlikus elus ning Eesti noorsootöö õiguslikke aluseid. Kolmandas osas saab lugeja ülevaate noorsootöö ajaloost ning viimane osa on kõige praktilisem, andes ülevaate noorsootöö põhilistest tegevussuundadest Eestis. Õpiku valmimisse panustasid noorsootööspetsialistid üle Eesti.

Õpik on leitav: https://mitteformaalne.ee/opimaterjalid/kasiraamatud/noorsootoo-opik-2/  ja see on tõlgitud ka vene keelde.

Projektijuhilt ootame:

  • õpiku uuendamise protsessi planeerimist ja tegevuste elluviimise juhtimist;
  • õpiku uuendamise kulude eelarvestamist;
  • õpiku uuendamise töögrupi kokkukutsumist ja juhtimist ning saadud sisendi elluviimist;
  • kontaktivõtmist ja koostööd õpiku valmimisse panustavate autoritega, sh kontaktivõttu ja koostööd võimalike uute autoritega;
  • autoritega läbirääkimiste pidamist ja töövõtulepingute ettevalmistamist;
  • uueneva õpiku sisu toimetamist ja kvaliteedi juhtimist ;
  • õpiku keeletoimetamise korraldamist;
  • õpiku kujunduse uuendamise korraldamist;
  • õpiku venekeelse versiooni uuendamise korraldamist;
  • uuenenud õpiku kujundamise ja võimalusel trükkimise korraldamist.

Tähtaeg tööde teostamiseks on 15.12.2019.

Kandideerimiseks palume saata oma CV (eraldi välja tuua antud tööülesannete elluviimist toetav eelnev kogemus) ja töötasusoov (brutotunnihind ja töö elluviimise eeldatav ajaline maht). Oma pakkumise palume saata hiljemalt 11.08.2019 aadressil marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee  Jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.

Valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajaline võlaõiguslik töövõtuleping.

Skip to toolbar