Rahvusvaheline koolitus „ETS Trainer Skills Workshop (TSW) – Coaching mind-set and coaching skills for trainers“

28.04.2020

Koolituse eesmärgiks on koolitajate coachingu (ja teatud määral ka mentorluse) meetodite ja oskuste pagasi täiendamine.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 07.–11.09.2020 veebis.

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema pikaajalise kogemusega noortevaldkonna koolitajaid, kellel on olnud kokkupuuteid coachingu või mentorlusega.

Kandideerimise tähtaeg on 20.07.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud kaks kohta.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel
enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja
õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@archimedes.ee; 697 9217).

Vaata ka õpirännete korduma kippuvaid küsimusi.

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar