Rahvusvaheline koolitus „You go Youth Goals!“

28.04.2020

Koolituse eesmärgiks on aidata noorsootöötajatel mõista, mis on European Youth Goals 2019-2027 ning kuidas aitab see noorsootöötajat noorte motiveerimisel ja nende aktiivsuse tõstmisel. Koolitusel vahetatakse parimaid praktikaid ning õpitakse seeläbi kuidas Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi abil tõsta noorte motivatsiooni ja aktiivsust.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 09.-12.06.2020 veebis. Võimalusel korraldatakse koolitusel osalenutele ka võrgustikukohtumine Luksemburgis 2020. a teises pooles (selle toimumine oleneb pandeemia olukorrast Euroopas).

Kandideerimine

Koolitusele on oodatud osalema noorte õppimise ja arengu toetajad: noorsootöötajad, koolitajad, noorteliidrid, noorteprojektide koordinaatorid, noorte coach´id.

Kandideerimise tähtaeg on 15.05.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud kolm kohta.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Juhul kui 2020. aasta teises pooles toimub Luksemburgis võrgustikukohtumine, on selle osalustingimused järgmised:

  • Kohtumise toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.
  • SANA eraldab õpirändes osalejale Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud.Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.
  • Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.
  • Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

09.-12.06.2020 veebis toimuval koolitusel osalemine on tasuta.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne koolitust/õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel koolituse/õpirände kogemuse järgselt.

Koolituse/õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@archimedes.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Vaata ka õpirännete korduma kippuvaid küsimusi.

Skip to toolbar