Rahvusvaheline foorum “Inclusion & Diversity Forum”

27.07.2020

Foorum toob kokku olulised huvirühmad ning vabatahtlikud ja spetsialistid kaasatuse ja mitmekesisuse alalt. Koos vaadatakse üle senised saavutused, jagatakse ideid ja praktikaid ning õpitakse üksteiselt. Erilist tähelepanu pööratakse uuele kaasatuse ja mitmekesisuse strateegiale. Foorumilt on võimalik saada uut infot ja teadmisi, tutvuda uute meetoditega ning leida partnereid antud teemavaldkonnast.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Foorumi töökeeleks on inglise keel.

Foorum toimub 16.–19.11.2020 Belgias.

Kandideerimine

Foorumile on oodatud osalema noorsootöötajad, koolitajad, noorteliidrid, noorteprojektide koordinaatorid, noortepoliitika kujundajad, vabatahtlike mentorid, noorte coach’id, noortevaldkonna uuringute/teadustöödega tegelevad inimesed.

Kandideerimise tähtaeg on 06.09.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud kolm kohta.

Ingliskeelse lisainfo foorumi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Maarja Tamm (maarja.tamm@archimedes.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Vaata ka õpirännete korduma kippuvaid küsimusi.

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar