5 soovitust noortega töötavale inimesele

13.09.2021

Algusti alguses toimus noorsootöö spetsialistidele suunatud seminar "Inimõiguste põhine lähenemine erinevatele sooidentiteetidele noorsootöös". Eestis ei kohta transnoored alati toetust ja mõistmist, mis omakorda võib pärssida nende võimalusi osaleda noorsootöös. Eneseteostuseks on oluline turvaline keskkond, kus noorte erinevad identiteedid on loomulik osa inimeste ja ühiskonna mitmekesisusest. Eelarvamused ja negatiivsed hoiakud seksuaalvähemuste ja transnoorte suhtes mõjutavad nii LGBT+  noori, kuid neil on ka mõju teistele noortele.

Seminaril jagasid oma teekonda transnoor ise ja tema ema, kes olid oma esinemise läbi mõelnud ja jagasid ka oma kogemusi. Esinenud transnoor pani kokku ka oma soovitused noortega töötavatele inimestele:


1. Avalikult erandite tegemise suhtes tuleb olla ettevaatlik ja noorega enne asjad üle täpsustada. Näide: teades, et noor identifitseerib end poisina, kuigi on õppetöös kirjas tüdrukuna, lubab õpetaja tal üle klassi kuulutades valida endale sobiva soolise markeri, et jutustada võõrkeele tunnis oma lugu. See tõstatab aga küsimusi teistes, kes pole olukorraga kursis, mis võib viia omakorda tõrjutuse või pilkamiseni.

 


2. Nimeringi või nime kirjapaneku asemel (kui pole tegu otseselt isikukoodipõhise tegevusega) anda variant, kas öelda oma nimi või hüüdnimi, millega soovid, et sind kutsutakse (nt nädalases laagris, noortekeskust külastades või huviringis).

 


3. Kui noor on öelnud et ta eelistaks, et teda kutsutakse teise nimega, kui see, mis dokumendil, palun tee seda. See, et sinult seda paluti, näitab usaldust. Kui jätkata noore „surnud nime“ kasutamist, võid tema osaluse kaotada.


4. Kui sul on soostereotüüpseid üritusi, nt missi ja misteri valimised või laagri Agnes ja Gaabriel vms, mõtle, kas oleks aeg liikuda edasi sooneutraalsete teemade peale (nt laagri Päikesekiir ja Tuuleiil vms).

5. Kui on vaja kuidagi teha väiksemaid gruppe, siis on soovitus mitte jagada noori poisteks ja tüdrukuteks, vaid nt kaheks loe või kui tegevused on erinevad, siis jagunegu võrdselt soovi kohaselt.

 

Trans Pride Flag

6. Kanna või hoia nähtaval kohal LGBT (vikerkaare) või transsoolise (kahevärviline) märki – see annab märku, et tegu on inimese/keskkonnaga, kus võib neist asjadest rääkida. Kui noor kuulub neisse gruppidesse, siis ta märkab ka väikest märki. Need, kes ei kuulu, ei pruugi märgata.

 

Loe ka Angela ja Mareku kogemuslugu samast koolitusest.

Skip to toolbar