Kõige olulisem on olla noorele olemas, teda kuulata ja uskuda

13.09.2021

Augustikuus osalesid Angela ja Marek noorte sooidentiteedi koolitusel, kus käsitleti seksuaalse orientatsiooni kujunemist, sooidentiteeti ja soolist eneseväljendust ning seda, kuidas olla noorele nende teemade keskel toeks ning olemas. Esimene neist on noorte valdkonnas töötanud mitu aastat ning teine noorsootöö üliõpilane, kuid ühtmoodi kasulik oli see koolitus kindlasti mõlemale. Nüüd jagavad nad ka meiega, mida koolitusel tundsid, kogesid ja õppisid ning mida igapäevatöösse endaga kaasa võtsid. Head lugemist!

Kas sooteemad on alati olnud su südameasi või mis pani su just sellele koolitusele tulema?

Marek: Koolituse teema on mulle südamelähedane ja ma arvan, et selliseid koolitusi peaks tihemini toimuma, et avardada paljude inimeste vaateid sellest valdkonnast.

Angela: Ausalt öeldes ei ole sooteemad olnud alati minu südameasi. See on teema, mis on minuni läbi noorsootöö, erinevate noorte ja läbi nendega suhtluse jõudnud. Sealt ka minu motivatsioon koolitusel osaleda, et ise antud teemadest parem ülevaade saada, paremini orienteeruda ja seeläbi olla noortele olemas.

Mis on kõige tähtsamad mõtted, mis sa endaga sellelt koolituselt kaasa võtsid?

Angela: Kindlasti see, et okei on mitte kõike teada ning küsida vajadusel ka noorelt rohkem taustainfot. Noorsootöötajana valdab mind vahel mure, et mis siis, kui ma ei oska parasjagu noorele seda tuge või nõu anda, mida vaja, kuna ise ei ole teemaga (veel) nii kursis. Neil hetkedel on aga tarvilik endale meelde tuletada, et juba arutlemine noorega võib olla ta jaoks sel hetkel piisav.

Peamine teadmine, mis minu jaoks kõlama jäi, on kõlalt väga lihtne, kuid seda olulisem. Sooidentiteedi küsimus võib olla tundlik, erinevaid emotsioone tekitav. Selle juures on noorsootöötajana kõige olulisem olla noorele olemas, teda kuulata ja uskuda.

Marek: Usun, et tulevase noorsootöötajana saan koolituselt saadud teadmisi praktikas kasutada. Koolitusel sain jälle oma tõekspidamistele kinnitust, et iga inimene on indiviid oma isiksuse, omaduste ja uskumuste poolest ning kõiki tuleb kohelda võrdväärselt ja austusega.

 

Kas teiega jagati ka mingisuguseid materjale, mida teisedki saaksid vaadata?

Angela: Materjalide pagas selles teemas on juba ka eestikeelsete materjalide osas päris suur. Rääkimata veel inglise keeles leiduvatest materjalidest, mida noortega töötavad inimesed oma töös rakendada saavad.

Mina jätsin materjalidest enda jaoks meelde Eesti Inimõiguste Keskuse veebilehel leiduvad materjalid, sh Inimõiguste Keskuse sõnastik antud teemas ning mäng “Minu pilt, Sinu silt”.

 

Kas oled jõudnud juba koolitusel õpitut ka päriselus kasutusele võtta?

Angela: Koolitusel jagati mitmeid praktilisi nõuandeid ja soovitati võtteid, mida kasutada. Rakvere Avatud Noortekeskuses astume nüüd teadlikumalt samme selle suunas, et meie

keskkond oleks võimalikult sooneutraalne (nt tualeti sildid) ning noorteinfot neis teemades jagame ka kindlasti rohkem.

Miks peaksid noorsootöö spetsialistid sellistel koolitustel käima, kas sellistel koolitustel osalemine on kuidagi erilisem kui iseseisvalt info otsimine?

Marek: Noorsootöötajad puutuvad oma töös igapäevaselt kokku erinevate noortega ning neil kõigil on oma vaatevinklid erinevate teemade suhtes, seega olekski hea, kui noorsootöötaja oskaks vajadusel noortega suhelda aktuaalsetest teemadest, millest üheks on ka kindlasti erinevad sooidentiteedid ühiskonnas ja mõtestada lahti seda teemat neutraalsel viisil, et noored siiski mõistaksid, et see teema on täiesti okei ja aktsepteeritav.

Angela: Leian, et noorsootöö spetsialistide töö lahutamatu osa peaks olema enesetäiendamine ning just nimelt hetkel noorte jaoks oluliste teemadega enese kurssi viimine.

 

Kuna jälle on tekkimas keerulisem aeg, siis lisaküsimusena küsiks, et kas sa eelistad kontaktkoolitusi või veebikoolitusi? Kui üritus oleks pidanud toimuma veebis, kas oleksid osalenud?

Angela: Eelistan kindlasti kontakt koolitusi, kuid olen andnud viimase pooleteise aasta jooksul oma parima, et osaleda ka veebikoolitustel, mille teema huvi pakub ning mis mind kui noorsootöötajat arendavad. Antud koolituse puhul oleksin osalenud ka veebikoolitusel, kuna teema, nagu ka ülalpool välja tõin, on väga aktuaalne ning mu jaoks oluline.

 

Angela Tikoft, Rakvere Avatud Noortekeskuse projektijuht-noorsootöötaja

Marek Peet, Tartu Ülikooli Narva Kolledži noorsootöö eriala üliõpilane

 

Loe ka seminaril osalenud transnoore soovitusi noorsootöötajatele.

 


Meie koolituskalendrist leiad laia valiku erinevaid enesetäienduse koolitusi, nii veebipõhiseid, kui ka kontaktõppena kodumaal ja ka võõrsil.

Skip to toolbar