SALTO keskused

SALTO-Youth on võrgustik, mis toetab Erasmus+: Euroopa Noored programmis läbiviidavat õpi- ja koolitustegevust. SALTO võrgustik töötab välja ja levitab noortevaldkonna õppe- ja koolitusmaterjale, korraldab rahvusvahelisi koolitusi ja partnerlusseminare ning toetab Erasmus+ agentuuride tegevust noorte valdkonnas.

SALTO võrgustik koosneb seitsmest ressursikeskusest, mis on keskendunud konkreetse teemavaldkonna või piirkonna arendamisele.

SALTO keskused pakuvad järgmisi ressursse:

kindlatel teemadel ning kindlatele sihtgruppidele suunatud koolitusi;

koolitus- ja noorsootöömeetodeid ning lähenemisi rahvusvaheliste projektide toetamiseks;

rahvusvahelisi projekte toetavaid väljaandeid;

ülevaadet noortevaldkonnas tegutsevatest koolitajatest ja spetsialistidest;

toovad kokku otsustajad valdkonna strateegiate edukaks elluviimiseks.

Rahvusvaheliste koolituste võimalusi Eesti noortevaldkonna töötajatele leiad koolituskalendrist

Ingliskeelne õpimeetodite andmebaasi SALTO kodulehel

Rahvusvaheline veebipõhine õpikeskkond HOP

Kõik SALTO keskuste poolt väljaantud õpimaterjalid

Skip to toolbar